Member Sumatera Utara
ID CAINama
CAI 140Ikhwan Muslim Nasution
CAI 147Denny S Saputra
CAI 192Sayed Sahimi
CAI 296Gatot Satriyo
CAI 427Endri Nurcahya